Dyżury lekarzy SP ZOZ Gruta na lipiec i sierpień br.