Dożywianie w szkole i stypendium szkolne !


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuje, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole wniosek o pomoc w tej formie powinny złożyć w tut. GOPS w terminie do końca sierpnia br.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o pomoc w formie   stypendium szkolnego powinny złożyć wniosek o taką formę pomocy w tut. GOPS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r.