Dowóz na szczepienie


Informujemy, że w gminie Gruta istnieje możliwość bezpłatnego transportu osób do punktu szczepień na terenie naszej gminy. Uprawnionymi do transportu – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – są osoby:
niepełnosprawne w stopniu znacznym, z aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
W celu potrzeby skorzystania z transportu należy taką informację podać osobie przyjmującej zgłoszenie na szczepienie w punkcie szczepień. Dla przypomnienia informujemy, że w naszej gminie punkt szczepień znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Grucie, gdzie pod numerami telefonu: 56 46 83 189 lub 798 070 948 można zapisywać się na szczepienia. Pod tymi numerami można też zgłaszać potrzebę transportu.