Dotacje ARiMR


Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabory na poszczególne rodzaje wsparcia. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz skorzystania z dofinansowania:

 

  1. PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł

Kto może się starać o premię?

– Osoba fizyczna do 40 r.ż. posiadająca kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia/stażu pracy w rolnictwie,

– Maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o pow. użytków rolnych co najmniej 1ha.

Na co przyznawana jest premia ?

Premia jest przyznawana na prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,  w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Termin składania wniosków od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

 

  1. POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW

 

Kwota pomocy: 60 000zł

Termin składania wniosków od 31 marca do 29 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

 

  1. INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ

Kwota wsparcia do 300 000 zł

Termin składania wniosków od 11 marca do 31 grudnia 2021r.

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

 

 

4.POMOC FINANSOWA „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Termin składania wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

 

5.Działanie WSPÓŁPRACA

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

– 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,

– 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

Termin składania wniosków od 29 marca do 12 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html