Dotacja na utylizację azbestu – termin wydłużony do 14 kwietnia 2023 r.


Wójt Gminy Gruta informuje o możliwości uzyskania dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku.
W związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór i utylizację w/w wyrobów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta.
Ponadto informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta oraz w wersji elektronicznej pod poniższą informacją.

 

Załączniki