Dofinansowanie do zadania unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest!


Informujemy, że gmina Gruta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie  do zadania “Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta na lata 2021-2023”.
Wniosek złożony została na kwotę 124 500,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne lata daje kwotę dofinansowania 41 500,00 zł (w każdym roku).
Mieszkańcy, którzy zainteresowani byli usunięciem azbestu ze swoich posesji w 2021 roku złożyli już wnioski do Urzędu Gminy i do 22.10.2021 r. będą mieli zrealizowane zadanie.
Nabór wniosków od mieszkańców odbywa się zawsze w danym roku, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane, więc w latach 2022 i 2023 będziemy przyjmować kolejne zgłoszenia.