Dodatek węglowy.


Szanowni mieszkańcy
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wys. 3 tys. dla gospodarstw domowych są przyjmowane od dnia 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie: w DZIALE RODZINA (biuro w budynku Urzędu Gminy, wejście przed bankiem) oraz w DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ (znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej). Druki wniosków są dostępne w wyżej wymienionych punktach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta oraz poniżej w załącznikach.

Załączniki