Dobrej współpracy sołectw z gminą Gruta ciąg dalszy.


Wzorem ubiegłego roku ruszyły prace brukarskie zaplanowane na ten sezon. Roboty są wykonywane systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej. Materiał do remontu zakupowany był ze środków sołeckich oraz środków budżetu gminy. W ten sposób ułożono już kostkę w Pokrzywnie przy świetlicy wiejskiej. Aktualnie trwają prace w Salnie na boisku, gdzie utwardzony zostanie teren pod siłownię napowietrzną. W kolejce czeka również teren przy świetlicy w Plemiętach i Boguszewie oraz utwardzenie placu pod wiatę w Nicwałdzie. Materiał został już w całości zakupiony i oczekuje na montaż. Dziękujemy sołtysom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie.