Dobre wieści w sprawie trasy S5 !


Wczoraj, Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, w towarzystwie samorządowców z Gminy Grudziądz oraz Gminy Świecie nad Osą odwiedził ponownie Ministerstwo Infrastruktury, gdzie spotkał się z Panem Rafałem Weber – Sekretarzem Stanu, odpowiedzialnym za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Pani Minister Anny Gembickiej, Tematem rozmów była oczywiście trasa S5 i jej przebieg przez teren gminy Gruta. Dzięki staraniom władz samorządowych, udało się wprowadzić do planów nowy wariant południowy trasy, przebiegający poza terenami zurbanizowanymi naszej gminy! W ciągu kolejnych 6 miesięcy odbędą się również kolejne konsultacje społeczne z Mieszkańcami gminy prowadzone z ramienia Ministerstwa oraz firmy projektowej, na które już dziś serdecznie zapraszamy!