Czytelnicy w Środowiskowym Domu Samopomocy


Pisarz nadaje metaforze ciało, lecz czytelnik duszę. 

(G. Lichtenberg)

asWspółczesna biblioteka to już nie tylko budynek, to instytucja, która czynnie uczestniczy w życiu ludzi. Gmina Biblioteka Publiczna w Grucie w ciągu roku raz w miesiącu gości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Obecnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi, Anna Fabrykiewicz i Celestyna Cichocka prowadzą mobilną bibliotekę w ŚDS. Czytelnicy z tego Domu również chętnie korzystają z możliwości telefonicznego zamawiania książek, które dostarczamy do wyznaczonego przez nich miejsca.

Z przyjemnością 18 stycznia przedstawiłam informacje przygotowane przez Annę Fabrykiewicz, prowadzącą statystykę czytelników ŚDS. Dziesięciu aktywnych czytelników przeczytało 240 książek! Najwięcej pani Teresa Supińska, którą nagrodziłyśmy książką o Helenie Rubinstein.

Tekst CC. Zdjęcia Agnieszka.