CERTYFIKAT BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE


W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego przystąpiła do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń”. Celem projektu jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań w szkole, na drodze, w domu i na wakacjach oraz poszerzanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z komputera, internetu i telewizji oraz przeciwdziałanie przemocy.

                                                                                                                                                                                            (r)