Wykaz sołtysów

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa
1 Annowo Krzysztof Chociaj
2 Boguszewo Jadwiga Wasiuta
3 Dąbrówka Królewska Kazimierz Wojtaszewski
4 Gołębiewko Marian Dymurski
5 Gruta Beata Osmańska
6 Jasiewo Krzysztof Jaranowski
7 Kitnowo Artur Błędowski
8 Mełno Cukrownia Henryk Zalewski
9 Mełno ZZD Małgorzata Taranowicz
10 Nicwałd Iwona Brzóskowska
11 Okonin Piotr Szynkowski
12 Orle Jacek Szczepanek
13 Plemięta Agnieszka Abramek
14 Pokrzywno Edyta Prahl
15 Salno Henryk Mroziński
16 Słup Agnieszka Wesołowska
17 Wiktorowo Jadwiga Sykut