Wykaz sołtysów

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa
1 Annowo Krzysztof Chociaj
2 Boguszewo Justyna Piotrowska
3 Dąbrówka Królewska Kazimierz Wojtaszewski
4 Gołębiewko Marian Dymurski
5 Gruta Beata Osmańska
6 Jasiewo Krzysztof Jaranowski
7 Kitnowo Artur Błędowski
8 Mełno Krzysztof Wyżga
9 Mełno Z Magdalena Samol
10 Nicwałd Iwona Brzóskowska
11 Okonin Piotr Szynkowski
12 Orle Jacek Szczepanek
13 Plemięta Agnieszka Abramek
14 Pokrzywno Edyta Prahl
15 Salno Marzena Matuszewska
16 Słup Agnieszka Wesołowska
17 Wiktorowo Dawid Kotowicz