POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty


Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie z terenu województwa przy współpracy Bankiem Żywności w Grudziądzu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 528 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

11,23865 ton żywności;

2112 paczek żywnościowych;

0 posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 50 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – 2 spotkań dla 50 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – ……spotkań dla ……. uczestników
 • kulinarnych – …… spotkań dla ……. uczestników
 • niemarnowania żywności – …… spotkań dla ……. uczestników
 • innych działań aktywizujących – …… spotkań dla ……. uczestników