ZDROWE ŚNIADANIE W SZKOLE W SŁUPIE

Dzień Zdrowego Śniadania… Święto jest nowym dniem w naszych kalendarzach, bo wpisane zostało w nie dopiero kilka lat temu. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na rosnący problem otyłości wśród młodzieży oraz ogólne zniechęcenie do wczesnego jedzenia śniadania przez dzieci. Tego dnia odbywają się liczne akcje i kampanie mające na celu promowanie śniadań i ogólnie zdrowej żywności. Autorzy zachęcają przede wszystkim rodziców do tego, by swoim dzieciom dawały pełnowartościowe pokarmy zamiast dawać im kilka złotych na słodycze w sklepiku szkolnym. Do akcji każdego roku przyłącza się wiele szkół, które starają się wprowadzać do sklepików i automatów produkty takie jak mleko czy kanapki, zamiast chipsów czy batoników.

W naszej szkole, jak każdego roku, obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania, który przypada 8 listopada. Jednak, z różnych przyczyn, nie mogliśmy przeprowadzić go tego dnia. Zdrowe śniadanie jest ważne każdego dnia, w szkole zaserwowaliśmy je sobie 14 listopada.

Na holu pojawiły się stoliki z talerzami, a na nich kolorowe i smaczne kanapki z jajkiem, serem i innymi zdrowymi produktami. Nie zabrakło pysznej owocowej herbaty. Dzieci z apetytem konsumowały kanapki przygotowane przez Radę Rodziców.

W imieniu uczniów serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za przygotowanie smacznego i zdrowego śniadania.

AK

Pierwsza wizyta w bibliotece

20161007 123706W październiku dzieci z klasy pierwszej szkoły w Nicwałdzie z wychowawczynią odwiedziły bibliotekę szkolną. Pierwszoklasiści byli zachwyceni tym magicznym miejscem, może dlatego, że dla większości z nich była to pierwsza wizyta.

Dzieci  dowiedziały się co to za miejsce, jak nazywa się osoba, która tu pracuje, jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy korzystać z księgozbioru. Poznały również zasady zachowania się w bibliotece.

Z wielkim zainteresowaniem słuchały wszystkich informacji przekazywanych im przez nauczyciela języka polskiego Barbarę Fiszer. Z chęcią oglądały kolorowe i bogato ilustrowane książki.

Tekst/zdjęcia – A. Barczak

Śniadanie jest bardzo ważne!

do tekstuSzkoła Podstawowa w Nicwałdzie po raz kolejny przyłączyła się do akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.  8 i 9 listopada dzieci zorganizowały w klasach wspólne śniadanie. Celem tej akcji było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania. Wspólne przygotowywanie i spożycie śniadania sprawiło dzieciom sporo przyjemności i satysfakcji. Uczniowie zrozumieli, jak dla właściwego funkcjonowania organizmu ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

Wierzymy, że udział w akcji przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie zdrowego śniadania w domu i szkole.

Tekst i zdjęcia – A. Barczak

CERTYFIKAT BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego przystąpiła do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń”. Celem projektu jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań w szkole, na drodze, w domu i na wakacjach oraz poszerzanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z komputera, internetu i telewizji oraz przeciwdziałanie przemocy.

                                                                                                                                                                                            (r)

Bajkoterapia w oddziałach zerowych w gminie Gruta

100 3013W październiku we wszystkich oddziałach klas zerowych w Boguszewie, Nicwałdzie, Dąbrówce Królewskiej, Słupie, Plemiętach i Grucie odbyły się zajęcia z bajkoterapii, prowadzone przez bibliotekarkę Annę Fabrykiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, filia w Okoninie.

Tematem spotkań były relacje w grupie – budowanie poprawnych stosunków pomiędzy dziećmi. Zajęcia oparte zostały o bajkę „Mrowisko”, w której małe mrówki próbowały zbudować nowy dom dla siebie i dopóki nie było wśród nich współpracy, budowa nie szła. Dopiero wspólna praca, wzajemna pomoc dały efekt w postaci wspaniałego mrowiska.

Po wysłuchaniu bajki dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, które miały na celu utrwalenie tematu przewodniego. W ten sposób następowało „przepracowanie” problemu.

Zajęcia z bajkoterapii spodobały się wszystkim – dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom, dlatego będą się odbywały cyklicznie, raz w miesiącu w każdym oddziale. Za każdym razem podejmowany będzie inny temat.

Na kolejnych spotkaniach biblioterapeutka przepracuje z dziećmi mi.in. takie problemy, jak: niesprzątanie po sobie zabawek, strach przed wizytą u dentysty, pojawienie się nowego członka rodziny, nieśmiałość czy problem zbyt długiego przesiadywania przed telewizorem lub komputerem.

Bajkoterapia to wspaniały, pozytywnie odbierany przez dzieci sposób na budowanie ich własnych zasobów osobistych, tak, by pomagały skutecznie radzić sobie z różnorodnymi trudnościami.

Dzięki tym zajęciom dzieci zdobywają kompetencje dające im poczucie kontroli nad trudną sytuacją, a tym samym zwiększają wachlarz ich sposobów radzenia sobie, co zwrotnie wzmacnia poczucie własnej wartości i wpływa korzystnie na utrwalenie pozytywnych zmian w osobowości.

A.Fabrykiewicz (zdjęcia: pracownicy szkół).