Budowa nowego przedszkola samorządowego.


Dziś na zaproszenie Wójta Gminy Gruta w Urzędzie Gminy odbyła się rada budowy nowego przedszkola samorządowego, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu, wykonawców oraz nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy wykonawcy. Prace budowlane rozpoczną się tuż po zakończeniu roku szkolnego, tj. od dnia 27.06.2022r. Część terenu dookoła szkoły zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Prosimy o dostosowanie się do nowych regulacji i zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac budowlanych.