Budowa linii kolejowej przez Gminę Gruta w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego


2 marca 2021 roku Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski w wraz z Wójtem Gminy Grudziądz – Panem Andrzejem Rodziewiczem odbyli bardzo ważne spotkanie w sprawie budowy szybkich kolei Centralnego Portu Komunikacyjnego w naszej gminie. To niezmiernie ważne, aby stanowisko i obawy mieszkańców naszego regionu mogły zostać zaprezentowane w sercu planowanej inwestycji. Spotkanie miało na celu przede wszystkim zapobieżenie podziału terenu gminy Gruta przez planowaną trasę przebiegu CPK przez miejscowości Pokrzywno oraz Plemięta i Wiktorowo. Obawy Mieszkańców gminy Gruta oraz władz gminy zostały po raz kolejny wyraźnie wyartykułowane. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Marcinowi Horała oraz Pani Minister Annie Gembickiej za umożliwienie spotkania dotyczącego proponowanego przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości na terenie gminy Gruta.
Pan Minister zapewnił Nas, że przebieg linii kolejowej odbędzie się przy udziale mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych organizowanych przez Centralny Port Komunikacyjny.