„Boże Narodzenie w poezji”


Zespół Szkół w Grucie gościł 8 grudnia  50. uczniów szkół podstawowych z naszej Gminy. Organizatorzy gminnego recytatorskiego konkursu pn. „Boże Narodzenie w poezji” byli mile zaskoczeni tak dużą liczbą dzieci, które deklamowały wiersze o tych szczególnych świętach.

Uczestników, w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej, powitał sekretarz gminy Jarosław Poznański oraz dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Ficek. Panowie życzyli młodym recytatorom powodzenia i zdobycia jak najlepszych miejsc.

Należy wspomnieć, że w 2014 r., odbył się V Konkursu Recytatorski „Boże Narodzenie w literaturze” w SP w Boguszewie. Tegoroczny jest jego kontynuacją. W tym roku organizatorzy zaprosili do udziału uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Deklamacji, często prezentowanych przez dzieci przebrane za Mikołaja, słuchały trzy komisje. Najmłodszych uczestników (klasy zero i pierwsza) oceniały: Anna Fabrykiewicz, Anna Piotrowska i Grażyna Jabłońska. Drugo- i trzecioklasistów – Mariola Miąsko, Anna Wiącek i Małgorzata Kwiryng. Natomiast recytatorów klas czwartych, piątych i szóstych – Izabela Ostrowska, Arleta Szulc i Stanisław Raginiak.

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że tegoroczny konkurs w zmienionej formule stał na wysokim poziomie. Po dość długich naradach w komisjach jury przyznało nagrody i dwa wyróżnienia.

Nagrodzeni uczniowie:

Klasy O-I:
miejsce I – Igor Kulwicki, SP w Słupie,
II – Aleksandra Karwowska (Plemięta),
III – Vanesa John (Plemięta).
Wyróżnienia: Lena Miąsko (Gruta- Dąbrówka Królewska) oraz Edyta Stolp (Plemięta).

Klasy II-III:
miejsce I – Zuzanna Kmiecik ze SP w Grucie,
II –Wiktoria Maron ze SP w Grucie,
III – Filip Fedrau ze SP w Plemiętach

Klasy IV-VI:
miejsce I – Magdalena Saucha ze SP w Nicwałdzie,
II – Krzysztof Czarnecki (Plemięta),
III – Alina Rafalska (Boguszewo).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a najlepsi nagrody – książki o tematyce świątecznej oraz słowniki. Fundatorem była Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Bibliotekarka Katarzyna Rafalska przygotowała dla uczestników słodki poczęstunek.

Organizatorzy dziękują dzieciom za liczny udział w konkursie i za ciekawe interpretacje wierszy.

  Tekst: CC. Zdjęcia – RAS.