Biblioteka w Grucie – Biblioteką Powiatową


Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie na rok 2022 powierzono funkcję biblioteki powiatowej. Stosowne porozumienie zostało podpisane w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie i obowiązuje na 2022 rok. Dziękujemy za okazane zaufanie a Pani Dyrektor Annie Fabrykiewicz życzymy dalszych sukcesów i rozwoju zawodowego.