Bezpłatny webinar dla rolników


Cykl e-spotkań „Dotacje dla rolnictwa” to kompendium wiedzy o aktualnych programach kierowanych do rolników, przedsiębiorców rolnych i mieszkańców wsi. Tradycyjnie webinarium odbędzie się przy użyciu aplikacji MS Teams. Aktywny link udostępniony zostanie na portalu internetowym ARiMR rano 19 kwietnia 2023 r.

Organizatorami są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Spotkania odbywają się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoją wiedzą dzielą się eksperci z ARiMR, KRUS, KOWR, NFOŚiGW oraz Grupa AZOTY. Najbliższe onlinowe spotkanie odbędzie się już 19 kwietnia 2023 r. Tym razem podczas webinarium omówione zostaną m. in. wsparcie na rozwój małych gospodarstw czy premie dla młodych rolników. Będzie się można dowiedzieć także o zmianach w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych czy możliwości skorzystania z programu „Energia dla wsi”.

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:03: Powitanie
Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agnieszka SoinPrzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju
i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30: Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godzina temat prezentacji prelegent
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11:30 Interwencja: 10.5 – Rozwój małych gospodarstw Monika Zielińska
Dyrektor
Departament Działań Premiowych
11:45 Interwencja: 11 – Premie dla młodych rolników Monika Zielińska
Dyrektor
Departament Działań Premiowych

12:00

System AMS Stanisław Sas
Dyrektor
Departament Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych
12:20 Pomoc krajowa dla pszczelarzy – pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich udzielana
w formie pomocy de minimis
w rolnictwie w 2023 r.
Piotr Burzykowski
Naczelnik
Wydział Krajowej Pomocy Publicznej
Departament Wsparcia Krajowego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
12:35 Korzystne zmiany w ustawie – wyrównanie emerytur z ZUS i KRUS Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
12:45 Turnusy rehabilitacyjne dla rolników-emerytów oraz turnusy regeneracyjne dla opiekunów w Centrach rehabilitacji Rolników KRUS Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
12:55 Projekt prewencyjny KRUS „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
13:05 Konkursy prewencyjne KRUS – w tym jubileuszowa 20. edycja BGR w 2023 Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
13:15 eKRUS – animacja dot. korzystania z portalu Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
13:25 Sposoby rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników indywidualnych Andrzej Batorski
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarowania Zasobem
13:35 Obrót nieruchomościami rolnymi
na rynku prywatnym
Waldemar Micek
Dyrektor
Departament Kształtowania Ustroju
13:45 Zasady i zalety wykorzystania znaku PRODUKT POLSKI Marcin Wroński
Zastępca Dyrektora Generalnego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13:55 Energia dla wsi Agnieszka Karwat
Kierownik Zespołu AgroEnergia
Grupa AZOTY
14:05 Efektywne nawożenie kukurydzy Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy