Bardzo ważny kontrakt-umowa!


W dniu 14  października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Grucie podpisany został bardzo ważny kontrakt-umowa na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy gminnych stacji uzdatniania wody oraz na rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Gruta!. Wykonawcą usługi jest firma BIOBOX z siedzibą w Toruniu. Wartość umowy wynosi prawie 500 tys. złotych i w całości została pokryta ze środków budżetu gminy.Jest to pierwszy, najważniejszy etap modernizacji sieci wodociągowej w naszej gminie. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do wnioskowania o środki zewnętrzne w celu realizacji tej wieloetapowej, kosztownej, ale jakże niezbędnej inwestycji. Zatem wszystkie stery na “wodę”!