Bajkoterapia po raz trzeci


bajkoterapia_trzeciaJuż po raz trzeci dzieci z grup „Muchomorki” i „Smerfy” z Przedszkola Samorządowego w Mełnie wzięły udział w zajęciach z bajkoterapii, prowadzonych przez Annę Fabrykiewicz z biblioteki w Okoninie.

W październiku tematem zajęć było przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” –  budowanie pozytywnych relacji w grupie. Listopad to przyuczanie dzieci do dbania o ład i porządek w swoim otoczeniu. Natomiast grudniowe zajęcia odbyły się pod hasłem: Posłuszeństwo – równa się – Bezpieczeństwo.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych spotkaniach i z niecierpliwością czekają na następne, które odbędą się już w styczniu.

Bajka od wieków towarzyszy człowiekowi pod postacią mitu, legendy, podania ludowego czy wierszowanej opowiastki. Dziecko poznaje otaczający świat poprzez historię bohaterów. Dostarcza ona wzorców moralnych, mówi, co dobre, a co złe. Przedstawiany świat jest uproszczony, ale przez ton zrozumiały dla dzieci.

Bajka ułatwia zrozumienie świata adekwatnie do możliwości intelektualnych dziecka, pomaga także w budowaniu obrazu samego siebie. Identyfikując się z bohaterem odkrywa się własną tożsamość i pobudza wyobraźnię.

I.Z.