Apel do Mieszkańców !


Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z wielką prośbą!
Władze gminy podjęły starania dotyczące przygotowania kompleksowej publikacji nt. historii naszej gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o dostarczenie starych fotografii, zapisków, wspomnień rodzinnych, kartek pocztowych oraz innych dokumentów mogących posłużyć powstaniu opracowania. Każdy z dostarczonego dokumentu zostanie zabezpieczony, zeskanowany i zwrócony po wykorzystaniu. Państwa wiedza jak również posiadane w domach „skarby” mogą okazać się nieocenione i warto byłoby pozostawić je w pamięci innym pokoleniom. Zgromadzone materiały proszę o przekazanie do Biblioteki w Grucie w terminie do 31 maja 2021 roku. Materiały można również przesyłać pocztą e-mail. Koordynatorami projektu są Pan Tomasz Piwowarski, tel. 692-022-981, e-mail: tompiw@poczta.fm oraz Pan Jerzy Strużyna, tel. 601-642-004, e-mail: jest@poczta.onet.pl.

Zapraszamy do współpracy