Ankieta w sprawie gazyfikacji Gminy


Drodzy mieszkańcy, informujemy, że PSG Sp.z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy planuje przeprowadzić weryfikację możliwości technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości położonych na obszarze Pokrzywno – Nicwałd.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców oraz właścicieli działek Pokrzywna i Nicwałdu do wypełnienia i złożenia załączonej ankiety. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Uwaga! Przedłużony termin składania ankiet – do 14 maja 2021

Załączniki