Ankieta dot. wymiany pieców


AssessSzanowni Mieszkańcy,

Gmina Gruta planuje podjąć działania w zakresie pozyskania dofinansowania do wymiany starych pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. Aktualnie będą zbierane ankiety mające na celu przeprowadzenie rozeznania w zakresie zainteresowania mieszkańców tą formą wsparcia.

Osoby zainteresowane w 2018 roku wymianą starego pieca na nowy prosimy o złożenie wstępnych ankiet. Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na powyższe zadanie.

Ankiety prosimy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta lub elektronicznie na adres GRUTA@GRUTA.PL z tytułem wiadomości “Wymiana starych pieców”

Załączniki