Ale będzie pięknie!


Ale będzie pięknie! Kolejne nasadzenia trwają – tym razem w Plemiętach przy świetlicy wiejskiej zagospodarowano teren skarpy. Drzewka i krzewy zakupiono dzięki dofinansowaniu z WIOŚ, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Dziękujemy Pani Sołtys Agnieszka Abramek Państwu Danucie i Krzysztof Dalka oraz pozostałym zaangażowanym osobom!