Aktywizacja i animacja wsi – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości.


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości, postaw pro przedsiębiorczych na terenie objętym LSR na lata 2016- 2023 LGD „Vistula – Terra Culmensis”, inspirowanie do podejmowania działalności, do rozwoju istniejącej działalności, promocja konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula – Terra Culmensis”.

Więcej na stronie LGD Vistula: Kliknij, aby przejść do strony

Załączniki