Akademia z okazji rocznicy 3 Maja


W szkole w Słupie w poniedziałkowe południe (30 kwietnia) odbyła się akademia poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która dokonywała między innymi zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm.

            Uczniowie w sposób skondensowany, ale bardzo ciekawy przedstawili losy Polski przed pierwszym rozbiorem.

Krótka, retrospektywna lekcja historii to ważna edukacja patriotyczna dla dzieci.

Merytorycznie akademię przygotowały nauczycielki: Anna Kurzyńska, Anna Mikulska i Anna Wiącek. Muzycznie – Andrzej Derkowski.

Należy pochwalić uczniów, którzy tak starannie przygotowali przedstawienie, zakończone polonezem.

W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły Andrzej Kurnik i Jarosław Poznański, sekretarz gminy, który – w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej – podziękował gronu pedagogicznemu i uczniom za tę szczególną chwilę, poświęconą losom naszego kraju. Dodał również, że maj jest szczególnym miesiącem, w którym jest kilka ważnych dat. A korzystając z okazji, zaprosił chętnych do udziału w Happeningu Patriotycznym, który odbędzie się 2 maja o godz. 12. na placu koło Urzędu Gminy.

« z 2 »

RAS