Akademia Spawania w ZDZ Toruń – Zyskaj nawet 5000 zł stypendium!


 akademia-spawania-w-zdz-torun-zyskaj-nawet-5000-zl-stypendium-2-2017-10-25Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu zaprasza do udziału w projekcie „Akademia spawania”, w ramach którego oferujemy poradnictwo zawodowe, bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże.
Dzięki udziałowi w projekcie możesz zdobyć nowe lub zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, badania lekarskie na potrzeby stażu, odzież ochronną oraz pokrycie kosztów egzaminów. W okresie odbywania szkolenia i stażu otrzymywać będziesz stypendium (szkoleniowe w wysokości 8,72 zł brutto za godzinę szkolenia, stażowe w wysokości 997,40 zł brutto miesięcznie). Możesz także starać się o zwrot koszt dojazdu na zajęcia.
akademia-spawania-w-zdz-torun-zyskaj-nawet-5000-zl-stypendium-1-2017-10-25Projekt skierowany jest osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących powiaty: toruński, miasto Toruń, rypiński, grudziądzki i miasto Grudziądz.
Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, tzn. nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, to projekt jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli posiadasz co najwyżej wykształcenie średnie, to nasz projekt stworzony jest idealnie dla Ciebie. Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu przed Komisją Spawalniczą otrzymujesz kwalifikacje odpowiadające potrzebom lokalnych rynków pracy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.
Zachęcamy do kontaktu z nami.
Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 56 659 80 32 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz), 54 280 28 50 (Rypin) lub centrum@zdz.torun.pl.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń telefon: 56 659 80 32; faks: 56 659 85 35 centrum@zdz.torun.pl

publikacja 2017-10-25 08:12
przez ZDZ
Chesz pisać? zapoznaj się z misją