Adrianna Brzyska w konkursie wojewódzkim


A. Brzyska12 marca 2018 r. w grudziądzkim Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze, w którym uczestniczyła Adrianna Brzyska, uczennica gruckiego gimnazjum.

Konkurs składał się z dwóch etapów, pisemnego i ustnego. Część pisemna polegała na rozpoznawaniu i scharakteryzowaniu dzieł sztuki z podaniem m.in. autora, stylu, nazwy dzieła i miejsca, w którym się ono obecnie znajduje.

Po części pisemnej Adrianna zajmowała I miejsce i oczywiście przystąpiła do części ustnej, w której przeprowadziła analizę dwóch losowo wybranych dzieł sztuki.

W obu etapach konkursu uczennica naszej szkoły wypadła świetnie i awansowała do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Zdolnej i ambitnej uczennicy towarzyszyć będzie jej nauczyciel Tomasz Piwowarski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(r) Foto: RAS