Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu drogowym w Mełnie ZZD.


 Trwa cząstkowy remont drogi powiatowej nr 1402 Mełno – Boguszewo. Profilowane są studzienki kanalizacyjne, powstanie nowy chodnik i nawierzchnia na odcinku drogi w Mełnie ZZD. Wykonawcą roboty jest firma PBDiM Sp. z o.o z Kozłowa.
 Dziękujemy Starostwo Powiatowe w Grudziądzu za pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na częściową przebudowę drogi powiatowej Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd, gdzie powstaną nowe chodniki i bezpieczne przejście dla pieszych. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 133 896,00 zł