Konwent Samorządów Powiatu Grudziądzkiego


Dnia 14.05.2021  r. w Urzędzie Gminy w Grucie odbył się Konwent Samorządów Powiatu Grudziądzkiego. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski. Wśród zaproszonych samorządowców znaleźli się Pan Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza, Pan Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Pan Marcin Dziadzio – Wicestarosta Powiatu Grudziądzkiego, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Pan Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pan Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Pan Andrzej Rodziewicz– Wójt Gmina Grudziądz, Pan Ireneusz Maj – Wójt Gmina Świecie nad Osą oraz Pan Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele służb mundurowych m.in. płk. Krzysztof Stańczyk – Dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Andrzej Sikora – Dowódca 83 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu, ppłk Tomasz Sobczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu, podkom. Marcin Wojtczak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu, kom. Sylwester Góras – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Grudziądzu oraz st. bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski PSP w Grudziądzu.
Tematem przewodnim Konwentu było omówienie zakresu działania i współpracy samorządów z Wojskami Obrony Terytorialnej, zarówno w zakresie bezpieczeństwa publicznego, jak i zarządzania kryzysowego. Poruszono również kwestie lokalizacji 83. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego, który w założeniu będzie liczyć oko. 700 żołnierzy. Batalion będzie zlokalizowany w Grudziądzu przy ul. Jagiełły. Wszystkie chętne osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej zapraszamy do udziału w rekrutacji. Szczegóły na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl. 
Szersza relacja z wydarzenia dostępna w programie ,,Zbliżenia”  na stronie internetowej  TVP Bydgoszcz od minuty  13:27 do minuty 16:35. Link do artykułu: https://bydgoszcz.tvp.pl/53814927/zblizenia-14052021-g-1830