Promując czytelnictwo


Nie rzeczywistość  sama, ale serce,
z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolory.
H.Sienkiewicz

 

W 2016 roku, przy dużym wsparciu Samorządu Gminnego, udało się nam zrealizować wiele zadań promujących czytelnictwo. Staramy się wyjść naprzeciw dużym oczekiwaniom współczesnego czytelnika.

Realizując wspólnie z Radami Sołeckimi nasze małe projekty, udowodniłyśmy po raz kolejny, że książki dobrze czyta się w pomieszczeniu biblioteki oraz w plenerze.

Zapraszając do dalszego wspierania naszej działalności przez Mieszkańców gminy, podziękowałyśmy Radom Sołeckim z Gruty, Nicwałdu i Okonina za pomoc w zorganizowaniu zajęć dla najmłodszych czytelników oraz w bieżących remontach pomieszczeń bibliotecznych w Nicwałdzie i Okoninie.

Zgodnie z zacytowanymi słowami Henryka Sienkiewicza, podziękowałyśmy za współpracę obrazkami wykonanymi przez najmłodszych czytelników z Okonina i Gruty.

PS Mamy do Państwa prośbę. Jeżeli w czasie przedświątecznych porządków będą chcieli Państwo wyrzucić niepotrzebne panele podłogowe lub podobne materiały drewniane, bądź ceramiczne, z których można wyczarować dzieła sztuki, proszę o kontakt z bibliotekarkami. Zapewniamy Państwa, że z każdego tego typu materiału dzieci stworzą piękne rzeczy, np. takie jak na zamieszczonych zdjęciach.

Tekst CC. Foto: BP, AK, AF.