82 Rocznica wybuchu II wojny światowej.


W dniu dzisiejszym władze Gminy Gruta w symboliczny sposób upamiętniły 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci o poległych i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 Pan Wójt Waldemar Kurkowski wraz z Panią Sekretarz Sabiną Kamińską złożyli symboliczne wieńce i zapali znicze.
Włodarze odwiedzili Cmentarz Wojenny w Mełnie, miejsce pamięci ofiar i pomordowanych pod gmachem Urzędu Gminy w Grucie, pomnik pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej, pomnik ofiar II wojny światowej w Słupie-Młyn, miejsce spoczynku śp. płk Floriana Laskowskiego, patrona szkoły podstawowej w Grucie, pomnik ofiar na cmentarzu parafialnym w Grucie.
Pamiętając o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni, Wójt Gminy Gruta składa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do symbolicznych obchodów dzisiejszej rocznicy. Przy tej okazji władze gminy składają kombatantom, rodzinom pomordowanych oraz wszystkim uczestnikom wydarzeń tamtych lat podziękowania za ofiarność i trud walki o wolną Polskę oraz życzenia jak najlepszego zdrowia, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że tragiczna historia tamtych lat już nigdy nie powróci.