Wniosek w ramach programu “Czyste Powietrze”


Szanowni Państwo!

Informujemy, że wnioski  o przeliczenie dochodów celem  wydania zaświadczenia przez Wójta Gminy Gruta, które jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie  w ramach programu „Czyste powietrze”  są dostępne  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie oraz na stronie gminy Gruta https://gruta.pl w zakładce Dla Mieszkańców->Druki i Wnioski.

Wypełniony wniosek wraz z informacja o dochodach należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.  Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów do wydania zaświadczenia  można uzyskać  telefonicznie pod nr 564658734.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami programu, które są dostępne w poniższym linku.

http://czystepowietrze.gov.pl/