Skłonni do działania – projekt od 01.03.2020 do 31.10.2020 r.