60 tys. zł na firmę !


PLAKAT konkurs nr 2-2017ulotka

Informujemy mieszkańców   o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski składa się do siedziby Lokalnej Grupy Działania; Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję;
Szczegóły  w linku
http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/nowe-firmy/168-konkurs-nr-2-2017