Nabór wniosków o dofinansowanie


Plakat 2_2019_G

plakat 3_2019_GStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

na:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

oraz na

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ogłoszenie o konkursach dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org, zakładka KONKURSY, zakładka: Aktywizacja społeczna, społeczno-zawodowa.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

Termin na składanie wniosków: 29 maj -11 czerwiec.

Prosimy o pomoc w promocji ogłoszonych konkursów:

– zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin:

“Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – czytaj więcej” informacje publikujemy na stronach www do 15 maja, tj. do środy.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

– o zamieszczenie Plakatów na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy, w sołectwach,

– o propagowanie konkursów wśród organizacji z terenu Państwa gmin: wśród NGO, OSP, innych podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie,

– o świadczenie doradztwa a tym zakresie potencjalnym Wnioskodawcom (doradztwo to , nie będzie punktowane – przypominamy, że punktowane doradztwo w formie spotkań/szkoleń LGD prowadziła w dniach: 18.04.2019 r., 26.04.2019 r, 27.04.2019 r. oraz 29.04.2019 r.).