Uwaga rodzice!


uwagarodzice1Szanowni Państwo

W związku z zaplanowaną od dnia 8.04.2019 r. (najbliższy poniedziałek) do odwołania akcją strajkową nauczycieli, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wszystkie placówki z terenu Gminy Gruta przystąpią do akcji protestacyjnej (94% nauczycieli placówek z terenu Gminy Gruta biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem), wobec czego nie będą one w stanie prowadzić zajęć dydaktycznych.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do wszystkich z Państwa o zrozumienie tej bardzo trudnej sytuacji oraz w miarę posiadanych możliwości – o nie posyłanie dzieci do przedszkola i szkół. Dołożymy wszelkich starań, aby dla tych z Państwa, którzy nie są w stanie zapewnić na czas strajku nauczycieli opieki swoim dzieciom – opieka ta była zapewniona w przedszkolu i szkołach – ze strony kadry nieuczestniczącej w strajku.
Wraz z rozwojem sytuacji, będziemy również Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.

Uwaga! Żłobek Bąbelek w Nicwałdzie będzie pracował normalnie.

Waldemar Kurkowski
Wójt Gminy Gruta