Odczyty wodomierzy


Szanowni mieszkańcy informujemy, iż odczyty wodomierzy wykonywane są w dwumiesięcznych
odstępach czasowych, według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku niedotarcia inkasenta w celu wykonania odczytu, bądź wyrażeniu chęci częstszego obciążenia za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, mieszkańcy mogą  podać  zużycie wody dzwoniąc pod numer telefonu lub na podany adres e-mail :
537-205-108  lub  56 46-83-121 .
odczytywody@gruta.pl
Ponadto informujemy, iż opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na wskazany niżej rachunek bankowy.
BS BRODNICA
18 9484 1033 2306 1600 2219 0006