Apel o pomoc


W dniu  4 października 2017 r. w naszej gminie w miejscowości Mełno doszło do pożaru domu mieszkalnego.

W wyniku tego zdarzenia rodzina straciła większość dorobku życia. Obecnie poszkodowani przebywają  w udostępnionym przez Wójta  mieszkaniu z zasobu gminy. Zapewniamy bieżącą pomoc  i wsparcie.

Wszyscy chętni   mogą wpłacać  darowiznę na rzecz poszkodowanych  na konto:

Elżbieta Pokorska, Mełno 37

Nr Konta : 82 9484 1033 3306 0350 7010 0001

 tytułem : „darowizna na rzecz  pogorzelców”

 Halina Kowalkowska

Wójt Gminy Gruta