Informacja dot. klęsk żywiołowych


Gruta, 14 sierpnia 2017 r.

OC.5535.2.2017.MM

            W związku z wystąpieniem lokalnie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które spowodowały straty w mieniu osób fizycznych, mając na względzie ogromne ich rozmiary, a także konieczność dotarcia możliwie szybko z pomocą do poszkodowanych Wojewoda Kujawsko-Pomorski podjął decyzję o przekazaniu do gmin – których mieszkańcy ponieśli szkody w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych – dotacji w formie zaliczkowej. Aby ją otrzymać, Gmina powinna podać w terminie do 14 sierpnia br.  do godziny 1000  szacunkowe dane. Przyznana zaliczka powinna być rozliczona do faktycznych potrzeb,  w przypadku nadwyżki przekazanej dotacji podlega ona zwrotowi do budżetu wojewody, a w przypadku niedoborów, na wniosek gmin,  plany wydatków w tym zakresie zostaną zwiększone. Jeżeli rodziny i osoby fizyczne poniosły znaczne zniszczenia w budynkach mieszkalnych, straty sięgają powyżej 20 tys. zł, gmina powinna podać dokładny adres poszkodowanych, w budynkach tych zespoły powiatowych inspektorów budowlanych dokonają przeglądu budynku uszkodzonego przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne W związku z powyższym, mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, proszeni są zgłosić ten fakt do godziny 9:40 w sekretariacie Urzędu Gminy bądź telefonicznie.