Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gruta!

Nasz zabytek: Dworek w Kitnowie został zgłoszony do konkursu organizowanego przez fundację Most the Most, która corocznie przeznacza środki na renowację zabytków.

Nasz Zabytek to konkurs dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Środki te będzie można przeznaczyć na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Im więcej zgłoszeń na Dworek w Kitnowie, tym większa szansa na wygraną i dlatego gorąco liczymy na Państwa pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu tego zabytku za pomocą formularza zamieszczonego pod poniższym adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/885541/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html

Dla ułatwienia załączamy krótki opis oraz zdjęcia zabytku:

Adres zabytku: Kitnowo 46

Nazwa zabytku: Dworek w Kitnowie

Czy zabytek jest własnością publiczna?: Tak 

Właściciel zabytku: Gmina Gruta

Opis zabytku: Dwór w Kitnowie wraz z parkiem krajobrazowym usytuowane jest na wzniesieniu, na południowym brzegu jeziora Kitnowskiego. Pierwotny dwór, murowany, wzmiankowany w dokumentach w roku 1777 nie zachował się do obecnych czasów, spłonął podczas pożaru w roku 1909. Pałac odbudowano jako stylizowaną okazałą neorenesansową willę włoską z czworoboczną wieżą w latach 1909-1991. Pałac był murowany z cegły i otynkowany. Cały budynek był zdobiony bogatym detalem architektonicznym. Budynek spłonął ponownie w roku 1928, a zachowany do dzisiaj dwór został zbudowany przez ostatnich właścicieli Kitnowa w roku 1929. Zachowany do dziś dworek to budynek drewniany, oszalowany, częściowo posadowiony na fundamentach pierwotnych i na dawnej piwnicy. Od strony elewacji frontowej wschodniej i tylnej do budynku przylegają betonowe tarasy. Od strony zachodniej do budynku głównego przylega murowana przybudówka, która może stanowić ocalały z pożaru fragment dawnego dworu. Otoczenie dworu stanowi park dworski o powierzchni ok. 3,5 ha, który posiada różnogatunkowy, zróżnicowany wiekowo drzewostan. Park ograniczony jest od północy wodami jeziora Kitnowskiego.

Zachęcamy do zgłaszania Dworku w Kitnowie !