Podsumowanie Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Grudziądzkiego w roku szkolnym 2021/2022.


W dniu wczorajszym tj. 21.06.2022 r. w Starostwo Powiatowe w Grudziądzu odbyło się uroczyste Podsumowanie Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Grudziądzkiego w roku szkolnym 2021/2022.
Liderzy sportu z terenu gminy Gruta:
-Weronika Nowaczek ( SP Plemięta)
-Szymon Zgardowski ( SP Boguszewo )
-Kamil Zgardowski ( SP Boguszewo )
-Filip Krajewski ( SP Gruta )
-Szymon Trochowski ( SP Gruta )
a także Gminni Koordynatorzy ds. sportu otrzymali statuetki oraz upominki.
Dodatkowo nasza Gmina otrzymała bon na zakup sprzętu sportowego dla szkół.
Serdecznie Gratulujemy!