Informacja dot. odczytów wodomierzy


Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z umową,  zawieraną przez Gminę Gruta z mieszkańcami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków , w przypadku braku możliwości odczytu wskazań wodomierzy, Gmina Gruta będzie wystawiać faktury,  w terminie przypadającym na odczyt wodomierzy , na podstawie zużytej średniej ilości wody lub/i ścieków wyliczonych przez system.

Faktury będą wystawiane na miejscu przez Inkasenta i pozostawione w skrzynce pocztowej bądź w przypadku jej braku w drzwiach domu lub mieszkania.