Dzień Samorządu Terytorialnego


Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, pragnę złożyć wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gminie – Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy, serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju naszej Gminy.
Składam również najserdeczniejsze życzenia Kolegom Samorządowcom, zarówno tym z terenu powiatu grudziądzkiego, jak i tym wszystkim, z którym na co dzień współpracuję.
Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i energii oraz tego, by wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje zaowocowały inicjatywami, jak najlepiej służącymi naszej „małej ojczyźnie”.
Dziękując za owocną współpracę życzę również niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski