0,5 mln złotych dla Gminy Gruta!


W dniu wczorajszym, tj, 6 lipca 2020 roku w Ośrodku Kultury w Chełmży odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami samorządów. Na spotkanie został zaproszony m.in. Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz pozostali włodarze z terenu powiatu grudziądzkiego, jak również z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Starostowie, burmistrzowie i wójtowie zawitali do Chełmży, by z rąk Premiera odebrać symboliczne czeki, będące promesą otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Gruta otrzymała promesę w wysokości 0,5 mln złotych. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone dofinansowanie na planowanych w Gminie inwestycji. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, który stanowi swoistą tarczę wsparcia dla samorządów. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.