Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gruta.