Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania opiekunów Młodzieżowej Rady Gminy Gruta