ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Gruta