Zapytanie ofertowe: usługa: Cateringowa (przygotowanie ciepłego posiłku i dostarczenie go do wskazanego miejsca w wyznaczonym terminie)


Typ zamówienia

usługa: Cateringowa  (przygotowanie ciepłego posiłku i dostarczenie go do wskazanego miejsca w wyznaczonym terminie)

 w ramach realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 1 Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

2 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Całe zapytanie ofertowe dostępne jest w załączniku.